ORGANIZACJE WĘDKARSKIE > Sposoby i pomysły na zmiany

Ankieta dot. wpr. instytucji wędkarza rekreacyjnego w Polsce (no-kill) - PETYCJA

(1/14) > >>

elwood:
Pasta ankiety z fejsa Stowarzyszenia Wędkarzy Polskich Nasze Wody. Link:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1833155230162251&id=1476668309144280&__tn__=K-R

Ankieta dotyczy poparcia petycji w sprawie zmiany ustawy o rybactwie śródlądowym i wprowadzenia instytucji wędkarza rekreacyjnego w Polsce, jako wyodrębnionej kategorii amatorskiego połowu ryb, tj. rekreacyjnego połowu ryb wędką, przy którym niezwłocznie wypuszcza się wszystkie złowione ryby. Dzięki temu zapisowi polscy wędkarze mogliby za jedną, umiarkowanie niską opłatą wędkować na wszystkich wodach należących do Skarbu Państwa (rzeki, jeziora).

Jednorazowa opłata roczna na fundusz ochrony wód uniezależniałaby wędkarzy rekreacyjnych od użytkowników rybackich dzierżawiących wody należące do Skarbu Państwa, między innymi od Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarze rekreacyjni wpłacając jednorazową opłatę na fundusz ochrony wód finansowaliby rozwój ochrony polskich wód.

Jednocześnie wędkarze chcący wędkować na dotychczasowych zasadach, nadal mogliby to robić – ich zmiany nie obejmą.

Stworzyliśmy tygodniową ankietę, której wyniki zamierzamy przedstawić zainteresowanym podmiotom, aby ukazać poparcie polskich wędkarzy za wprowadzeniem do ustawy zapisu o wędkarzy rekreacyjnym. Petycja zawierająca projekt ustawy gotowy do dalszych prac legislacyjnych jest już w rękach Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nasza petycja została już zamieszczona na stronie właściwego ministerstwa.

Link do petycji na stronie ministerstwa znajdziecie tutaj

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/petycje/petycja-w-sprawie-zmiany-przepisow-ustawy-z-dnia-18-kwietnia-1985-r-o-rybactwie-srodladowym.html

Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego prosimy o udostępnienia tej ankiety na swoich kontach profilowych i rozsyłanie znajomym. Z góry dziękujemy!!!

Prosimy o zapoznanie się z treścią niżej zamieszczonej petycji i odpowiedź na pytanie:
Czy popierasz treść petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym uwzględniającej wprowadzenie instytucji wędkarza rekreacyjnego w Polsce?

Ankieta trwa do wtorku 19 listopada 2019 r. do godziny 22:35. Zapraszamy do głosowania i udostępniania.

PETYCJA
w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 i z 2019 r. poz. 730 oraz poz. 125)

Jako fundacja Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „NASZE WODY” (Nr KRS 0000784914), której jednym z podstawowych celów jest ochrona przyrody, a w szczególności ekosystemów wodnych, mająca za zadanie poprawę warunków do rozrodu i życia ryb oraz innych organizmów wodnych, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie pogarszającym się stanem przyrodniczym wód należących do Skarbu Państwa. Wzmożona presja człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności rosnące zapotrzebowanie na pożytki pochodzące z polskich wód, powodują nie tylko pogorszenie stanu naszych zasobów naturalnych, ale także narastające konflikty pomiędzy różnymi grupami społecznymi związanymi z gospodarką wodami.
Zmniejszające się zasoby ryb w polskich wodach śródlądowych powodują napięcia pomiędzy środowiskami bezpośrednio zainteresowanymi ich pozyskiwaniem, a więc w szczególności pomiędzy wędkarzami i zawodowymi rybakami.
Jednocześnie wśród coraz większej liczby wędkarzy wzrasta świadomość przyrodnicza skutkująca większą dbałością o stan naszych wód. Wielu z nich już dziś przedkłada przyjemność z samego oddawania się swojej pasji na łonie natury nad korzyści wynikające
z konsumpcyjnego pozyskiwania ryb. W efekcie nad polskimi wodami coraz częściej możemy obserwować wędkarzy ograniczających ilość zabieranych ryb, a nawet całkowicie z tego rezygnujących (ang. catch and release). Zmiany te są pożądanym kierunkiem nowoczesnego wędkarstwa.
Ten pozytywny trend w podejściu do wędkarstwa wymaga jednak wsparcia w postaci stworzenia odpowiednich warunków prawnych i organizacyjnych dla jego rozwoju. Obowiązujące przepisy o rybactwie śródlądowym nie przewidują bowiem wyodrębnionej kategorii wędkarza rekreacyjnego i nie sprzyjają promowaniu tej formy aktywności wędkarskiej.

Mając na względzie potrzebę odpowiedniego zadbania i troskę o wspólne dobro, jakim są polskie wody śródlądowe, wnosimy o dokonanie odpowiednich zmian w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, w celu uwzględnienia i promowania wędkarstwa rekreacyjnego w Polsce.

W przepisach tych proponujemy wyodrębnić nową kategorię amatorskiego połowu ryb, tj. rekreacyjnego połowu ryb wędką, przy którym niezwłocznie wypuszcza się wszystkie złowione ryby1.

Wnioskujemy także o dokonanie dodatkowych zmian, które służyć będą tworzeniu zachęt do uprawiania wędkarstwa rekreacyjnego. W tym celu proponujemy, aby uprawianie wędkarstwa rekreacyjnego nie wymagało uzyskania zezwolenia uprawnionego do rybactwa. Rozwiązanie takie z jednej strony wpłynie na poprawę atrakcyjności wędkarstwa rekreacyjnego, co przyczyni się do jego promocji, a z drugiej strony - zniweluje poczucie niesprawiedliwości towarzyszące dziś wędkarzom rekreacyjnym, którzy pomimo wypuszczania wszystkich złowionych ryb zmuszeni są do wnoszenia opłat na tych samych zasadach, co wędkarze pozyskujący ryby w celach konsumpcyjnych.

Jednocześnie mając świadomość, że wędkarstwo rekreacyjne stanowi pewną ingerencję w środowisko naturalne (choć nieporównywalnie mniej inwazyjną od pozyskiwania ryb do konsumpcji), a także mając na względzie dbałość o to środowisko, proponujemy, aby rekreacyjny połów ryb wędką możliwy był po dokonaniu odpowiedniej opłaty na rzecz Państwowej Straży Rybackiej, co przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności działań tej jednostki (bez uszczerbku dla budżetu państwa). Wysokość takiej opłaty powinna być oczywiście niższa niż opłata zazwyczaj pobierana przez uprawnionych do rybactwa (w przeciwnym wypadku osłabione zostałoby stymulujące działanie całego instrumentu).

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez nas rozwiązanie przyczyni się do poprawy rybostanu polskich wód, na czym skorzystają wszyscy ich użytkownicy. Poprawa ta nastąpi nie tylko w wyniku zmniejszenia ilości pozyskiwanych ryb, lecz także na skutek zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na ochronę wód.

Wierzymy także, że prawne ukonstytuowanie pojęcia wędkarza rekreacyjnego przyczyni się do powstania w naszej społeczności grupy osób, dla których ochrona wspólnego dobra, jakim są wody polskie wraz z ich zasobami, stanowić będzie wysoki priorytet, i które swoim zachowaniem i działaniami przyczynią się do promowania etycznej i prośrodowiskowej postawy w całym środowisku wędkarskim.

Przedstawiona zmiana nie pogarsza sytuacji dotychczasowych grup społecznych związanych z użytkowaniem wód. Skorzystają na niej zarówno rybacy zawodowi, którym powinno szczególnie zależeć na poprawie rybostanu, jak i wędkarze pozyskujący ryby w celach konsumpcyjnych, którzy nadal będą mogli to robić na niezmienionych zasadach. Jedna ogólnopolska opłata umożliwiająca uprawianie wędkarstwa sportowego może się także przyczynić do rozwoju turystyki wędkarskiej, co wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych w regionach, w których ta gałąź gospodarki stanowi istotne źródło dochodów mieszkańców.

W załączeniu przekazujemy propozycję przepisów uwzględniających proponowane przez nas zmiany.

Azymut:
Jest pomysł, jest działanie. :bravo:

Ktoś się może z tym zgadzać, ktoś inny to kwestionować, ale praca została w to włożona, i trafiła na biurko właściwego podmiotu.

Czekam z niecierpliwością na odpowiedź. :P

elwood:
Aby zagłosować, trzeba wejść na podany na początku fejsowy link i kliknąć wg uznania.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1833155230162251&id=1476668309144280&__tn__=K-R

Azymut:

--- Cytat: elwood w 13.11.2019, 13:04 ---Aby zagłosować, trzeba wejść na podany na początku fejsowy link i kliknąć wg uznania.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1833155230162251&id=1476668309144280&__tn__=K-R

--- Koniec cytatu ---

Akurat nie posiadam Facebooka, ale liczę, że ankieta wypadnie pomyślnie :)

Drapichrust:
Już widzę stado wygłodniałych kormoranów w gumofilcach deklarujacych się jako wędkarze no kill - dla niskich opłat. Ostatnio był na forum temat taniej opłaty ogólnokrajowej. To nierealne, bez kasy na ochronę przed złodziejami nie będzie rybnych wód.
Jestem za tym, by nienażarci płacili więcej od tych, co nie biorą ryb. Ale to jest Polska i kombinatorzy też skorzystają. Oni i tak mają w d*pie limity i potrafią kombinować, jak zabrać jak najwiecej.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej