Autor Wątek: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie  (Przeczytany 72228 razy)

Offline selektor

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 4 725
 • Reputacja: 1193
 • Lokalizacja: Catch & w Łeb & Realese on Patelnia
 • Ulubione metody: waggler method
Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« dnia: 02.01.2018, 15:09 »
PROLOG

26 kwietnia 2016r. Siedziba PZW na ul. Twardej 42 w Warszawie. Wędkarze organizują tam protest. Blokują ulicę. Domagają się zaprzestania komercyjnych odłowów rybackich przez PZW.  W dyskusjach z wędkarzami z ramienia PZW bierze udział m.in. Zbigniew Bedyński – Prezes Okręgu Mazowieckiego PZW, Janusz Klenczon (dyrektor biura okręgu) oraz Jacek Perkowski (zastępca dyrektora ds. zagospodarowania). Z. Bedyński mówi, że nic się nie da zrobić, bo w przypadku np. Zalewu Zegrzyńskiego decyzja należy do RZGW w Warszawie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Ci trzej panowie t.j. Bedyński, Klenczon, Perkowski są jednocześnie członkami innego stowarzyszenia…Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński i pełnią w tym stowarzyszeniu istotne role. Z. Bedyński jest bowiem członkiem zarządu, a dwaj pozostali należą do Rady tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński jest m.in. podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie, zachowanie, jak i rozwój rybactwa (podkreślam rybactwa, a nie wędkarstwa) na terenie objętym funkcjonowaniem tego stowarzyszenia. Ta trójka jest więc jednocześnie przedstawicielem sektora rybackiego w PZW, a z drugiej strony społeczności wędkarskiej przedstawia się jako wędkarze, którzy nic nie mogą zrobić, aby chronić prawa wędkarzy przed sieciowaniem wód.

RZGW

Do kompetencji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie należą m.in. sprawy związane z ustanawianiem i znoszeniem obwodów rybackich, przeprowadzaniem postępowań konkursowych na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich, kontrolą realizacji i zobowiązań wynikających z umów na rybackie użytkowanie wód. Przy Dyrektorze RZGW w Warszawie funkcjonuje Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej. Rada ta działa jako organ opiniodawczo-doradczy.

Sektor rybacki w PZW ma się na tyle dobrze, że np. Jacek Perkowski jest wyznaczony z ramienia PZW do tej Rady (na marginesie dodać należy, że wraz z nim w tej radzie zasiadają też inni przedstawiciele PZW m.in. Robert Stabiński, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach). Do jednej z podstawowych kompetencji tej rady należy opiniowanie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego, jak i projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym. Pan Bedyński kłamie więc twierdząc, że PZW nie ma wpływu na działania organów państwowych, bo ma i to duży, tyle tylko, że do komisji/zespołów powołuje się osoby związane z…rybactwem, a nie wędkarstwem. O powyższym świadczy również fakt, że w grudniu 2017r. już za kadencji nowego ZG PZW do Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został powołany np. Robert Stabiński, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.

Pojawia się więc pytanie jakiego rodzaju benefity przynosi PZW gospodarka rybacka, że kluczowe stanowiska np. w okręgu mazowieckim pełnią ludzie związani z rybactwem? Dlaczego w dobie powszechnej likwidacji stanowisk pracy w sektorze rybołówstwa i rybactwa PZW mocno inwestuje w infrastrukturę rybacką? Dlaczego pomimo niskiej produktywności coraz większej ilości jezior/rzek nie wyłącza się ich z odłowów rybackich? Dlaczego nowy ZG PZW jako jedne z pierwszych uchwał poświęcił olbrzymim inwestycjom w gospodarkę rybacką? Jak również dlaczego ZG do organów opiniodawczych rekomenduje osoby związane z rybactwem ?

PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE ORAZ INNE PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA PROBLEMU RYBACTWA W PZW

W dzisiejszych czasach kiedy zawód rybaka przechodzi kryzys i gdy kierowane są znaczne środki unijne, które mają być rekompensatą społeczno-gospodarczą za zmianę przez rybaka charakteru prowadzonej przez siebie działalności, gospodarka rybacka PZW ma się bardzo dobrze. Przykładowo uchwałą nr 11/XII/2017 ZG w dniu 16 grudnia 2017 r. nowy Zarząd Główny przekazał:
- na zakup dla zakładu rybackiego w Suwałkach samochodu z izotermą i agregatem chłodniczym do transportu ryb za kwotę brutto 83 148 zł (z kwotą dofinansowania 33 800 zł).
- na przebudowę pomieszczenia w budynku magazynowo-biurowym w zakładzie rybackim Ruciana Nida celem wygospodarowania pomieszczenia do zagospodarowania surowca rybnego – patroszarni i fileciarni  kwotę 140 951,02 zł (z dofinansowaniem kwotą 57 297 zł)
- na remont i adaptację budynku w zakładzie rybackim w Węgorzewie na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego kwotę 979 208,48 zł

W tym miejscu osoba niezorientowana w temacie zada pewnie pytanie po co inwestować tak duże środki z budżetu stowarzyszenia o charakterze wędkarskim w działalność rolniczą polegającą na obróbce i całorocznej sprzedaży ryb, tak jak to czyni się np. w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca http://www.pzw.torun.pl/oferta-zakupu-ryb-w-zespole-gospodarki-wedkarsko-rybackiej-grzmieca/ , a nie w gospodarkę związaną chociażby z turystyką wędkarską. Przecież w dzisiejszych czasach prawie nikt w sklepach nie kupuje leszczy, płoci i innej tego typu białej ryby. Także drapieżniki potrzebują wielu lat aby miały one wartość handlową.

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Są z tym związane olbrzymie pieniądze płynące szerokim strumieniem w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020” . W ramach tego programu wsparciem zostało objęte rybactwo śródlądowe, jak i Rybackie Lokalne Grupy Działania np. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński. Przykładowo Stowarzyszenie LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI, w którego władzach są Zbigniew Bedyński, Janusz Klenczon, Jacek Perkowski dysponuje budżetem sięgającym ponad 20 milionów złotych. Znaczną część tego budżetu stanowią środki pochodzące właśnie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Jednak pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej płyną też do innych podmiotów w samym PZW – okręgów, gospodarstw rybackich np. do Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach (którego to dyrektor zasiada w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej, czy też jest członkiem zespołu przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmującego się m.in. gospodarką wędkarską). Dlatego tak ważne dla PZW jest rybactwo, a niekoniecznie już samo wędkarstwo.

DROGA DO PATOLOGII

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie przyznawania i kontroli wydatkowania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) są złe i mogą rodzić określone patologie. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zadania kontrolne programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wykonuje m.in. Wydział Kontroli i Monitorowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych w strukturach Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (jest to raptem kilkunastu pracowników) oraz Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). System kontroli zakłada możliwość przeprowadzania przez ARiMR czynności kontrolnych projektów na wszystkich etapach jego obsługi. Jednak problem z kontrolą ARiMR dobrze uwidacznia przykład kontroli z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolników. Inaczej mówić kontroli tego co rolnik posiał, a za co wziął np. dopłatę bezpośrednią. Notorycznie przecież w prasie czyta się o wyłudzeniach dotacji na szkodę Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Tak jak w przypadku upraw możliwe jest udowodnienie niezgodnych z prawem działań w przypadku pobierania dopłat bezpośrednich przez rolników, tak w przypadku chociażby zarybień jest to znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe.

Do tego dochodzi fakt, że urzędnicy ARiMR podlegają ciągłej „wymianie” tzn. od wyborów do wyborów państwowych/samorządowych zmienia się skład osobowy tej instytucji. Teraz należy zadać sobie pytanie jak organ państwowy typu ARiMR ma udowodnić podmiotowi, że w danej wodzie znajduje się to co twierdzi ten podmiot? Jak w sieci spółek (gospodarstw rybackich), instytutów rybackich, podmiotów posiadających osobowość prawną typu okręg PZW, Rybackich Lokalnych Grup Działania ustalić co rzeczywiście „idzie do wody” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, skoro Najwyższa Izba Kontroli już w 2014r. stwierdziła, że 90% podmiotów uprawnionych do rybactwa prowadzi dokumentację dotyczącą gospodarki rybackiej nierzetelnie.
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/srodowisko/nik-o-gospodarce-rybackiej-na-jeziorach-mazurskich.html

Na to pytanie musicie już sobie sami odpowiedzieć. Jest to jedno z moich ostatnich uzewnętrznień na temat działań PZW. Trzeba odpocząć od tego tematu i skupić się mocniej na… łowieniu na komercjach, a nie na irytacji każdą kolejną uchwałą PZW, tym razem podejmowaną już przez nowy Zarząd Główny.Arek

Offline Luk

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 18 252
 • Reputacja: 1582
 • Płeć: Mężczyzna
 • Wędkarstwo rządzi!
 • Lokalizacja: Newark
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 02.01.2018, 17:43 »
Przyznam szczerze, że zatkało mnie... Teraz chyba każdy rozumie, dlaczego goście pchają się do rządzenia PZW, dlaczego związek stoi w miejscu. Jesteśmy przykrywką do biznesu rybackiego dla wąskiej grupy osób. Jak to możliwe, że nikt tutaj nie reaguje, przede wszystkim wędkarze? :o

Selektor, wielkie  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Lucjan

Online Mosteque

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 22 870
 • Reputacja: 1245
 • Płeć: Mężczyzna
 • MFT
 • Lokalizacja: Jaktorów
 • Ulubione metody: method feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #2 dnia: 02.01.2018, 17:59 »
Zasiadanie w radzie spółki rybackiej jest łamaniem regulaminu PZW.

Rozdział IV, punkt 4.
Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie
może być członkiem władz i organów Związku, jeżeli jej statut lub działania są sprzeczne
z interesem Związku.

I tutaj jest myk, bo przecież oni są członkami organizacji rybackiej.
Czy można to jakoś ugryźć i wysadzić ich z siodła? Przecież "jej działania są sprzeczne z interesem Związku"?
Krwawy Michał

Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz.
Nie zajrzeli do dupy - tam miałem socjalizm.

Offline selektor

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 4 725
 • Reputacja: 1193
 • Lokalizacja: Catch & w Łeb & Realese on Patelnia
 • Ulubione metody: waggler method
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #3 dnia: 02.01.2018, 18:06 »
Zasiadanie w radzie spółki rybackiej jest łamaniem regulaminu PZW.

Rozdział IV, punkt 4.
Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie
może być członkiem władz i organów Związku, jeżeli jej statut lub działania są sprzeczne
z interesem Związku.

I tutaj jest myk, bo przecież oni są członkami organizacji rybackiej.
Czy można to jakoś ugryźć i wysadzić ich z siodła? Przecież "jej działania są sprzeczne z interesem Związku"?
Miałem o tym wspomnieć, ale pominąłem tą kwestię. Zadałem sobie bowiem pytanie kto decyduje o tym, że "działania są sprzeczne z interesem Związku"? Jak sobie odpowiedziałem na to pytanie to już mi się o tym nie chciało pisać. I tak uważam, że nie ma chyba bardziej odpowiedniego przykładu na działania sprzeczne z interesem PZW aniżeli działania wyżej wymienionych Panów w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński. Zasadniczo to cała ta aktualnie prowadzona przez PZW gospodarka rybacka jest sprzeczna z interesem związku.
Arek

Offline Jędrula

 • Robinson
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 4 514
 • Reputacja: 334
 • Lokalizacja: Wodzisław Śląski
 • Ulubione metody: method feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #4 dnia: 02.01.2018, 18:42 »
Dzięki Arek :thumbup:

Offline mariospin

 • Robinson
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 509
 • Reputacja: 78
 • Płeć: Mężczyzna
  • Galeria
 • Lokalizacja: Wodzisław Śląski
 • Ulubione metody: feeder i spinning
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #5 dnia: 02.01.2018, 18:50 »
Świetna robota SELEKTOR :bravo: :thumbup:
Co do samych faktów, to są porażające. Nadzieje związane z nowym prezesem były wielkie, ale widać, że jego zachowanie to było tylko mydlenie oczu. >:O

Offline mjmaciek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 9 264
 • Reputacja: 598
  • Galeria
 • Lokalizacja: Polska
 • Ulubione metody: feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #6 dnia: 02.01.2018, 18:52 »
Arek dzięki :thumbup:
Po tym tekscie nasuwa mi wniosek...
Waly skoncza sie po zakreceniu kurka z UE.... czyli po 2022...
Potem z piec lat nedzy w kasie zwiazku..
I po 2027 zaczna sie prawdziwe zmiany...
Bo w koncu przypomna sobie o wedkarzach...
Maciek

Offline mjmaciek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 9 264
 • Reputacja: 598
  • Galeria
 • Lokalizacja: Polska
 • Ulubione metody: feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #7 dnia: 02.01.2018, 18:54 »
Arek nie myślałeś aby to świetne opracowanie trafiło do mediów...
Albo do przewodniczacej komisji srodowiska...
Maciek

Offline Kinior

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 1 118
 • Reputacja: 25
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Ulubione metody: wędkarstwo karpiowe
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #8 dnia: 02.01.2018, 19:05 »
Arek wielki :thumbup: w końcu ktoś to wszystko poukładał.
Marcin

Mazovia Fishing Team

Online mirek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 1 058
 • Reputacja: 61
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #9 dnia: 02.01.2018, 19:23 »
Wielkie dzięki selektor za ten merytoryczny wykład,jest gorzej jak myślałem. :bravo: :bravo: :bravo:

Offline Luk

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 18 252
 • Reputacja: 1582
 • Płeć: Mężczyzna
 • Wędkarstwo rządzi!
 • Lokalizacja: Newark
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #10 dnia: 02.01.2018, 20:05 »
Po tym tekscie nasuwa mi wniosek...
Waly skoncza sie po zakreceniu kurka z UE.... czyli po 2022...

Maciek, właśnie, że się nic nie skończy. W 2021 roku będzie następny plan unijny, na kolejne 6 czy 7 lat. Jeżeli PZW dalej będzie rybaczyć w tym czasie, to mamy pozamiatane.
Trzeba stanąć na rzęsach, aby do tego czasu oddzielić rybactwo od wędkarstwa! :o :o :o
Lucjan

Offline Jurek z Warszawy

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 3 411
 • Reputacja: 125
 • Płeć: Mężczyzna
 • Tylko wody PZW- no kill
 • Lokalizacja: Warszawa-Żoliborz
 • Ulubione metody: feeder i spinning
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #11 dnia: 02.01.2018, 20:09 »
Arek Jesteś Wielki :bravo: :bravo: :bravo: w końcu ktoś normalnie wytłumaczył w czym jest rzecz. Teraz tylko wypadało by nawiązać kontakt z jakimś pismakiem i w końcu to całe zło ujrzało by światło dzienne :bravo: :bravo: :bravo:

Offline mjmaciek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 9 264
 • Reputacja: 598
  • Galeria
 • Lokalizacja: Polska
 • Ulubione metody: feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #12 dnia: 02.01.2018, 20:16 »
Po tym tekscie nasuwa mi wniosek...
Waly skoncza sie po zakreceniu kurka z UE.... czyli po 2022...

Maciek, właśnie, że się nic nie skończy. W 2021 roku będzie następny plan unijny, na kolejne 6 czy 7 lat. Jeżeli PZW dalej będzie rybaczyć w tym czasie, to mamy pozamiatane.
Trzeba stanąć na rzęsach, aby do tego czasu oddzielić rybactwo od wędkarstwa! :o :o :o
Lucjanie jedyna nadzieja w pis....ie..... licze na rolnictwo dostana malo kasy....i sie miod skonczy... 8)

A jak to zrobic...
Cyt." oddzielić rybactwo od wędkarstwa".
Maciek

Offline selektor

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 4 725
 • Reputacja: 1193
 • Lokalizacja: Catch & w Łeb & Realese on Patelnia
 • Ulubione metody: waggler method
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #13 dnia: 02.01.2018, 20:19 »
Arek nie myślałeś aby to świetne opracowanie trafiło do mediów...
Albo do przewodniczacej komisji srodowiska...
Maćku nie myślałem, bo dopiero wczoraj zainteresowałem się tematem Zalewu Zegrzyńskiego. To nie moje wody więc to mnie nigdy nie interesowało, bardziej to LUK w naszych rozmowach był mocno zainteresowany tym tematem i chyba to on sprawił, że mi się w ogóle chciało szukać coś na ten temat. Sądzę też, że te grudniowe uchwały nowego ZG PZW "zrobiły swoje" Zadałem sobie bowiem pytanie po co nowy zarząd strzela sobie w stopę na początku kadencji (medialnie i finansowo) i inwestuje ponad milion złotych w jakieś budynki do obróbki ryb w GR Suwałki, skoro tych ryb na Mazurach nie ma w takich ilościach, aby ten cały biznes się opłacał - z punktu widzenia normalnie funkcjonującego na rynku przedsiębiorcy.
6 godzin zajęło mi odnalezienie powiązań osobowych pomiędzy PZW a RZGW, Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński, jak i zebranie informacji na temat PO Rybactwo i Morze. Co do kwestii kontroli to tu miałem łatwiej, bo ktoś inny znał dobrze ten temat ;) To wszystko są dane ogólnodostępne w internecie.
Mnie trudno czymś zszokować, ale teraz jak tak patrzę na to całe PZW, poczynając od rady naukowej, gospodarstw rybackich, po samą organizację to twierdzę, że związek ten dawno przestał być stowarzyszeniem wędkarskim, a stał się związkiem rybaków. I tak wiem, że tym stwierdzeniem zbulwersuje się szereg osób, bo u nich w kole są tysiące ryb i jest dobrze...ale trzeba sobie zadać pytanie dzięki komu tak jest. Sądzę, że na "wyprowadzenie" związku z rybactwa potrzeba, jak zauważył Maciek, wielu lat...myślę że coś koło 10 lat. Sądzę też, że jakby komuś chciało się dalej szukać to by jeszcze ciekawsze rzeczy znalazł.
Arek

Offline zbyszek321

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 5 697
 • Reputacja: 174
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie
 • Ulubione metody: feeder
Odp: Gospodarka Rybacka w PZW - moje spojrzenie
« Odpowiedź #14 dnia: 02.01.2018, 20:20 »
Szok. Rozesłać informację do dziennikarzy śledczych. Może ktoś się zainteresuje tematem. Arek :thumbup:
Zbyszek